SINKOPUHALLUKSEN VALMISTELUTYÖT

1. POISTA TAVARAT

Ennen työkohteessa aloitettavaa sinkopuhallusta, on puhdistettavilta pinnoilta poistettava kaikki tavarat. Syynä tähän on koneiden laaja työskentelyala ja työturvallisuus, sillä singon mallista riippuen puhaltaja voi liikkua selkä menosuuntaan.

Ennen työkohteessa aloitettavaa sinkopuhallusta, on puhdistettavilta pinnoilta poistettava kaikki tavarat.Työpinnat ovat puhtaana ja työ voi alkaa

2. PUHDISTA PINTA

Puhallettavan pinnan tulee olla lastapuhdas. Kaikki ruuvit, naulat ja muu metallisilppu on poistettava, sillä ne voivat vahingoittaa koneen valurautaista sinkopyörää. Pöly, hiekka ja muu irtomateriaali on imuroitava pinnasta. Sinkopuhalluslaitteiden imurit eivät pysty käsittelemään kovinkaan paljoa enempää pölyä kuin sen, minkä sinko itsessään lattiasta irrottaa.

3. KUIVAA KÄSITELTÄVÄ PINTA

Puhallettava pinta ei saa olla kostea tai märkä. Sinkopuhallusprosessissa puhalluskuula ei kimpoa kosteasta pinnasta takaisin koneen kiertoon. Kostea pöly paakkuuntuu laitteen sisään ja tukkii imurin paperiset suodattimet. Jos lattia on kostea, on se kuivattava esimerkiksi nestekaasua käyttämällä. Sääsuojaus on paras tapa välttää kosteutta ja taata puhalluksen onnistuminen.

Puhallettavalla pinnalla on liikaa vettä.Puhallettava pinta on kuiva ja puhdas.
Kostea punta tukkii sinkopuhaltimen.Kosteus tukkii sinkopuhaltimen.

Yllä olevat kuvat ovat esimerkkejä siitä,  mitä singolle tapahtuu puhallettaessa kosteaa pintaa.
Sinko tukkeutuu täysin.

4. HUOLEHDI VIRRANSAANTI

Huolehdi työmaalle riittävä virransaanti. Pienemmät koneet toimivat 16 A -voimavirralla ja isommat 32 A. Myös sulakekoko on hyvä huomioida, sillä virrankulutus saattaa olla jopa 20 kW. Sähkökeskus on sijoitettava mahdollisimman lähelle työkohdetta.

5. HUOLEHDI VALAISTUS

Hyvä valaistus kohteessa helpottaa sinkopuhaltajan työtä ja lisää työturvallisuutta.

6. VARAA PUHALLUSJÄTTEELLE TILAA

Sinkopuhalluksesta irtoava pölyjäte kerätään imuriin, joka on tyhjennettävä jätteen määrästä riippuen 50-200 m2 välein. Pöly voidaan kerätä säkkeihin tarvittaessa. Puhallusjätteelle on varattava esimerkiksi arvid tai jassikka puhallusalueen lähelle.

7. HUOLEHDI SUOJA-ALUEESTA

Sinkopuhalluksessa pienirakeinen, enintään 0.46 mm, metallikuula rikkoo puhallettavaa pintaa. Kuulia voi roiskahtaa koneen ulkopuolelle esimerkiksi lattian epätasaisuudesta johtuen, joten suoja-alue on hyvä olla vähintään 20 m. Suojalasien käyttö on koneen työskentely- ja varoalueella pakollista.

8. HUOLEHDI KONELOGISTIIKKA

Koneiden logistiikka ja mahdollinen nostokalusto on suunniteltava etukäteen. Sinkopuhalluskoneet painavat mallista riippuen 120 - 400 kg ja imurit 70 - 500 kg. Koneiden pyörät ovat melko pieniä ja suunniteltu kulkemaan lähinnä kovalla alustalla, joten esimerkiksi hiekkapinnalla ne eivät kulje työntämällä.

Lataa PDF linkki.

LATAA VALMISTELUTYÖT-OHJEISTUS